Ecce homo: verdeeld New Hampshire

Catholic Chuirch
Eerste katholieke kerk in New Hampshire: 1823

De revelatie van Iowa heeft een internetprobleem. Google Santorum, en je krijgt als een van de eerste hits: ”Santorum 1. The frothy mix of lube and fecal matter that is sometimes the byproduct of anal sex. 2. Senator Rick Santorum.” Het is een campagne gebaseerd op een column van Dan Savage, schrijver van Savage Love, over een oude uitlating van Santorum over homorechten uit 2003. Die affaire wordt weer opgerakeld in de campagne voor de primaries in New Hampshire. De staat is politiek en religieus tot op het bot verdeeld, vooral op het punt van homorechten.

Privacy
Rick Santorum stelde in 2003 in een interview met Associated Press over misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk dat mensen die seks met elkaar hebben geen grondwettelijk recht op privacy hebben: de staat mag zich dus bemoeien met persoonlijke intieme relaties. Verder was Santorum van mening dat het tolereren van homoseksuele handelingen door staten vergelijkbaar was met het reguleren van overspel, polygamie, kindermisbruik, incest en seks met dieren: een bedreiging van de samenleving en het gezin. Het leidde tot grote verontwaardiging onder liberals: mensenrechten voor homo’s liggen politiek gevoelig vanwege problemen in het leger.

Homohuwelijk
Ook in New Hampshire vormen mensenrechten voor homo’s een grote politieke splijtzwam. Het is één van de zes staten waar homostellen kunnen trouwen — een andere is het in Nederland als conservatief te boek staande Iowa, overigens. Dat kan sinds 1 januari 2010, maar staat nu ter discussie. David Bates, Republikeins afgevaardigde in New Hampshire, heeft een wetsvoorstel ingediend om het huwelijk weer uitsluitend voor hetero’s toegankelijk te maken. Er wordt vlak na de primaries over gestemd. Dat wordt spannend, want New Hampshire is politiek verdeeld: een swing state met twee Republikeinse afgevaardigden, een Democratische gouverneur, één Democratische senator en één Republikeinse en een staatsbestuur met wisselende meerderheden.

Religieuze verdeeldheid
Over mensenrechten voor homo’s bestaat ook grote religieuze verdeeldheid. De Rooms-Katholieke kerk is het grootste kerkgenootschap in New Hampshire, net als in de Verenigde Staten als geheel. Ruim een derde van de 1,3 mln inwoners is katholiek: Ieren en Fransen die eind negentiende eeuw immigreerden. Daarvoor was the Granite State protestants; gesticht door Engelse congregationalisten — nu zes procent van de bevolking — en later baptisten, anglicanen, methodisten, lutheranen, presbyterianen en een klein aandeel evangelicals; bij elkaar krap een derde. New Hampshire is, hoewel overwegend christelijk, voor Amerikaanse begrippen niet erg godvruchtig. Bijna een vijfde van de bevolking is onkerkelijk, de helft zegt in God te geloven en minder dan een kwart bezoekt regelmatig religieuze bijeenkomsten.

Family life
De katholieke leider in New Hampshire, Bisschop Peter Anthony Libasci van Manchester, heeft zich uitgesproken voor het wetsvoorstel van David Bates. Libasci werd vier weken geleden gewijd tot bisschop. Hij is de opvolger van John McCormack, een bisschop die in 2002 moest erkennen dat veertien priesters in zijn bisdom schuldig waren aan misbruik van kinderen. Libasci zei daarover bij zijn aantreden dat hij aandacht wilde besteden aan family life. Wat dat betekent blijkt nu uit zijn pleidooi voor een exclusief heteroseksueel huwelijk: “Our parishes, schools, government agencies, charitable organizations are reeling under the weight of dealing with the results of the breakdown of family life.”

Episcopal
De anglicaanse bisschop van New Hampshire, V. Gene Robinson, heeft een totaal andere opvatting. Hij is sinds 2004 de eerste openlijke homo die tot bisschop werd verkozen in de Episcopal Church — de anglicaanse gemeenschap in de Verenigde Staten die in New Hampshire vijftigduizend zielen telt. Robinson sprak zich in 2009 uit voor gelijke rechten om te trouwen. In december haalde hij uit naar Rick Perry, die in zijn campagne stelt dat het fout is dat militairen wel openlijk homo mogen zijn in het leger, terwijl kinderen niet mogen bidden op school. Robinson verweet Perry dat hij soldaten gebruikt voor het ronselen van conservatieve stemmen en dat hij de grondwettelijke scheiding van kerk en staat schendt: “It must break God’s heart to see religion used like this“.

Machtsstrijd
Mensenrechten voor homo’s zijn inzet van kerkpolitiek. Robinson is niet onomstreden binnen de Episcopal Church, en al helemaal niet binnen de wereldwijde anglicaanse gemeenschap. Verzet tegen gelijke rechten voor homo’s en vrouwen leidt soms tot vertrek van traditionele anglicanen, die dan toetreden tot de Rooms-Katholieke kerk. Die zet de deuren wagenwijd open. Het Vaticaan heeft een apart bisdom in het leven geroepen waar episcopalians zich met hele kerken tegelijk kunnen aansluiten, met behoud van hun eigen ritus en regels. Zo geldt het celibaat niet voor anglicaanse priesters: hoofd van de nieuwe afdeling is de getrouwde ex-bisschop Jeffrey N. Steenson. Anglicanen zien dit als zet in de machtsstrijd tussen de paus en de sinds 1534 onafhankelijke Church of England.

Verdeeld
De politieke kant van de controverse is minder duidelijk. De katholieke kiezers, ruim een kwart van het electoraat, zijn traditioneel Democratisch. Maar sinds de jaren tachtig stemmen veel conservatieve katholieken uit de middenklasse Republikeins, juist vanwege ethische kwesties als abortus, homohuwelijk en overheidsinmenging in godsdienst. Katholieken voelen zich alleen minder thuis bij immigratiebeperking en budget cuts. Vooral op sociaal gebied scoren de Republikeinen slecht. Katholieken zien de bezuinigingen direct terug in de voedselbanken, gaarkeukens en hun charities. Het katholieke electoraat is tot op het bot verdeeld. Dat geldt ook voor de episcopalians, die naast de liberale bisschop Robinson ook een aartsconservatieve Republikein als Barry Goldwater in de kerkbanken hadden.

Campagne
Het belang van godsdienst in de New Hampshire primaries is overigens niet zo groot: de bevolking is immers nogal onkerks en ongelovig. De meeste Republikeinse kiezers kijken bovendien niet primair naar ethische kwesties. Mitt Romney gooit als gematigde kandidaat dan ook hoge ogen; dat hij Mormoon is doet er niet toe. Ook Ron Paul zal hier met zijn liberale programma veel stemmen trekken. Newt Gingrich — zelf katholiek — zal in de campagne proberen conservatieve katholieken aan te spreken. De vraag is of ze zijn pleidooien voor family values na drie huwelijken nog geloven. Rick Santorum doet als evangelical nauwelijks mee. In zijn AP-interview uit 2003 noemde hij het misbruik in de Rooms-Katholieke kerk homoseksueel handelen. Het zal hem weinig katholieke stemmen opleveren.

2 gedachtes over “Ecce homo: verdeeld New Hampshire

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s