Maar wat vind je van mijn schoenen?

AfbeeldingWel een beetje raar, na een lidmaatschap van twintig jaar. Maar na een halve dag mailen om alle nieuwsbrieven en lidmaatschappen van afdelingen, trefpunten, werkgroepen en andere clubjes op te zeggen, ben ik toch echt bevrijd van de Partij van de Arbeid. En politiek dakloos. Vast voornemens om een tijdje te zweven, en eens te kijken naar een nieuwe partij. De eerste schreden op dat pad kwamen al snel. Een debatje over Europees lijsttrekkerschap bij GroenLinks, in de Badcuyp tussen Bas Eickhout en Marije Cornelissen, beiden Europarlementariër voor GroenLinks. Een onderhoudende oefening in partijdemocratie met een discussieleider op DWDD-snelheid en een gezellige borrel na.

Lees verder “Maar wat vind je van mijn schoenen?”

Uw beste vrienden zijn christenen

Tussen de gemengde en voorzichtige commentaren op de staatsgreep die het einde van de Arabische lente in Egypte inluidde, sprong de reactie van de Christenunie er direct uit. De partij keurde het harde optreden van het leger niet goed, maar wilde het geen ‘staatsgreep’ noemen en richtte de aandacht vooral op de aanvallen van moslimbroeders op de koptische christenen.

koptischekerk

In een reeks Kamervragen drong fractievoorzitter Arie Slob er bij minister van Buitenlandse Zaken Timmermans op aan dat hij de Egyptische overgangsregering zou aanspreken op bescherming van de kopten. Toen dat niet gebeurde, reageerde Kamerlid Joël Voordewind ‘teleurgesteld’: “De Christenunie zal zich blijven inzetten voor de bescherming en wederopbouw voor alle getroffenen maar in het bijzonder voor de koptische christenen die vogelvrij lijken te zijn.” Lees verder “Uw beste vrienden zijn christenen”