Armenzorg in de Oude Kerk

KerkraamDe Oude Kerk in Amsterdam werd in 1306 door de bisschop van Utrecht gewijd als Sint Nicolaaskerk. Uit die tijd stammen alleen nog wat resten in de toren. De kerk zelf was begin veertiende eeuw veel kleiner dan nu: in het begin alleen het schip, zonder verhoging; later een klein vierkant koor erachter. Vanaf het begin heeft de kerk mensen eten en geld gegeven om te leven en de ceremoniële maaltijd gevierd: de corebusiness van wat we in de protestantse traditie nu de diaconie noemen. Er zijn in die eerste periode overigens geen diakens bekend; aan de Oude Kerk waren wel priesters, getijdenmeesters, kerkmeesters en armenmeesters verbonden. Die laatsten werden in Amsterdam huiszittenmeesters genoemd. Zij verzorgden de mensen die niet in een tehuis of klooster waren ondergebracht of op straat rondzwierven: de huiszitters. Deze historische schets volgt hun spoor door de geschiedenis in het gebouw, tot aan vandaag. Lees verder “Armenzorg in de Oude Kerk”