Diversiteit of vrijheid: GroenLinks en de islam

Roestam Effendi, Kamerlid
Roestam Effendi

Welke politieke partij leverde het eerste islamitische Tweede Kamerlid? Weinig mensen zullen het weten, maar die eer komt toe aan één van de voorgangers van GroenLinks: de Communistische Partij Holland. Met het uitspreken van de eed in 1933 werd Roestam Effendi namens die partij de eerste moslim in de Tweede Kamer. Effendi was in Indonesië tot 1927 hoofd van een islamitische school en was bij de communistische partij terecht gekomen vanwege zijn verzet tegen het Nederlandse kolonialisme. Een halve eeuw later zijn de communisten bij de vorming van GroenLinks niet het meest islamitische smaldeel, hoewel de partij vanuit de wens tot emancipatie en de internationale strijd tegen kolonialisme nog steeds sterke banden met migrantenorganisaties heeft. Lees verder “Diversiteit of vrijheid: GroenLinks en de islam”